Tesztelje a cég megvalósíthatóságának realitását

Mielőtt a vállalkozást elindítja, feltétlenül ajánlott tesztelni annak realitását.

A gazdasági életben ennek bevett formája egy üzleti terv elkészítése. Ez időigényes feladat, de nem érdemes sajnálni rá a befektetett energiát, mert az elképzelés, a jó ötlet ezen a folyamaton megy át az üzleti realitás szűrőjén, számos módosítást és pontosítást eredményezve az eredeti elképzeléshez képest, egyben segítve a reális cél kitúzését és a megfelelő eszközrendszer megtalálását.

A jól kidolgozott üzleti terv azt is megmutathatja, hogy az elképzelés megvalósítását nem célszerű megkezdeni, mert eleve kudarcra van ítélve. Ezt semmiképpen nem szabad kudarcként értékelni, mert egy eleve alulfinanszírozott, helytelen piacszegmensre építő, stb. vállalkozás, hamar kiesik a piacon a konkurenciaharc során, ezért a reális helyzetértékelés jelentős befektetett tőke elbukásától kímélheti meg a vállalkozni szándékozót.

 

Nézzük meg akkor, hogy érdemes-e belevágni a vállalkozásba?

Mire vállalkozzunk?

 • személyi tényezők
  • képesség (tudás), hobbi, érdeklődés, áldozatkészség

(Nagyon fontos hogy az ember felmérje ezeket, ugyanis jó esetben az életének egy meghatározó részét a most kiválasztott munkával fogja tölteni. Ha az érdeklődésünknek, és hobbinknak megfelelő munkát választunk akkor nem lesz teher. Természetesen fontos hogy az egyéni képességeket is a legjobban kihasználjuk, és tehetségünket munkánk során is kamatoztassuk.)

 • jó ötlet
  • piaci rés felfedezése

(az adott piacon ahol meg akarunk jelenni, képesek leszünk-e eladni a termékeinket, szolgáltatásainkat, avagy nem. Piaci rés pedig abban az esetben van, ha amit el akarunk adni szolgáltatás vagy termék, nincs még jelen olyan formában vagy egyáltalán a piacon.)

  • más sikeres vállalkozás ötletének átvétele, tovább fejlesztése

( nyilván arról van szó, hogy egy működő és sikeres vállalkozás formához hasonló modell kialakítása történik meg, ráadásul ez esetben a mintául vett vállalkozás(ok) hibáit kiküszöbölve lehet létrehozni.)

  • két bevált ötlet újszerű kombinációja

(hasonló az előző megoldáshoz, azzal a különbséggel, hogy ebben az estben több különböző vállalkozásból kombináljuk össze a legmegfelelőbb formát,)


Üzleti megfontolások

 • van-e megfelelő piacunk
  • vevő, piac mérete, versenytársak, piaci részesedések, telítettség, piacnövekedés (SWOT)

(Ezen pontok vizsgálata azért fontos, mert nyilván nincs értelme a vállalkozásunknak, ha nem tudjuk eladni a termékeit szolgáltatásait. Fel kell mérnünk, hogy van-e elegendő vásárló, azt hogy az adott termékből szolgáltatásból mekkora a kínálat más cégek részéről. Fontos még megvizsgálni, hogy az adott területen milyen piaci trendek várhatóak, növekszik-e vagy csökken majd.)

 • mennyi tőkére van szükség
  • ingatlan, vagyontárgy, kötvény, tőkésíthető javak

(Fel kell mérnünk, hogy anyagilag képesek vagyunk-e vállalni az adott cég indítását. Nyilván hogy mekkora összegre van szükség, az függ a tevékenységtől, attól hogy a cégnek milyen eszközökre, ingatlanokra stb.-re van szüksége.)

 • esetleg meglévő vállalkozás megvétele (franchise stb.)

(Ez nyilván egy speciális eset, mert ritkán van lehetőség egy jól működő vállalkozás megvásárlására, de ha még is érdemes ezt a lehetőséget is mérlegelni. Ugyan is ebben az esetben meg lehet úszni a kezdeti nehézségeket, ugyanakkor sok mindent át is kell alakítani, hogy a saját igényekhez igazítsuk.)


A vállalkozás finanszírozásához szükséges

 • készpénz források

(Nyilván nagyon fontos, hogy mindig a megfelelő készpénz álljon rendelkezésre, ezzel biztosítva a vállalat napi kiadásait.

 • hosszú távú nyereség

(A legfontosabb tényező talán, ugyanis a kezdetekben bizonyos ideig (a vállalkozástól függ hogy meddig) lehetnek veszteségek, de hosszútávon elkerülhetetlen tényező hogy a vállalat nyereséges legyen, mert ha nem válik azzá akkor mihamarabb ki kell szállni belőle, hogy minél kevesebb legyen a bukás rajta.)

  • szilárd piaci alap

(Már említésre került, hogy mennyire fontos, hogy legyen megfelelő piaca a termékeinknek, de emellett az is fontos, hogy az stabil legyen, és ne változzon állandóan. Ez a tervezhetőség és a likviditás szempontjából fontos.)

  • megfelelő egyensúly fenntartása a beruházások, költségek, készpénz és nyereség tervezés között

(Fontos hogy a nyereséget megfelelően kezeljük a különböző prioritások között. Ezt a megfelelő egyensúlyt úgy érhetjük el, hogy a fent említett területek mindegyikének az igényeit figyelembe vesszük és tervezünk velük.)


Korlátok felmérése

 • pénzügyi korlátok
  • személyes tőke, kölcsön, cégtárs, kockázati tőke

(A cég vezetése, tervezése során sosem szabad megfeledkezni a pénzügyi lehetőségekről. Nem szabad olyan beruházásokba kezdeni amit nem tudunk befejezni.)

 • személyes korlátok

(A személyes korlátok azok amik leginkább befolyásolják az embereket a döntéseikben, ezért erre is kifejezetten odakell figyelni, mert nagyban befolyásolj még a cég sikerességét is.)

  • veszteség viselés mértéke, kockázatviselés képessége, mennyire szeret biztosra menni

(fel kell mérnünk ezeket a tulajdonságainak, azért hogy tisztába legyünk a határainkkal, mert üzleti döntéseink során ezek nagyban kihatnak döntéseinkre)

  • alkalmazottak száma, munkaóra

(Ki kell azt is számítani hogy hány alkalmazottra van szükség a tevékenységünkhöz, de azt is kell tudni kell hogy a cég mennyit bír el.)

  • üzlethelyiség helye

(Fontos kérdés a tevékenység folytatásának a hely. Kereskedelmi tevékenységesetén hogy milyen helyen van. Az hogy az üzlethelyiség saját tulajdonban van vagy béreljük, ha béreljük mekkora a bérleti díj.)

  • család véleménye

(A család véleménye azért fontos, mert főleg a kezdeti nehézségek idején az ő támogatásukra van szükség ahhoz, hogy ezeken a nehézségeken túl tudjunk lépni. Természetesen, ha már működik a vállalkozás akkor is fontos a támogatás.)

 • piaci korlátok

(A piacról már ejtettünk szót, fontos ugyan is hogy a termékeinket el tudjuk adni mégpedig annyit és úgy hogy a cég nyereséges legyen)

  • van-e piac

(Meg kell vizsgálni hogy egyáltalán van-e igény arra a termékre szolgáltatásra amit el akarunk adni az adott piacon)

  • vevői elvárások

(Fontos szem előtt tartanuk azt, hogy a vevők mit várnak el tőlünk és annak szellemében megtervezni a szolgáltatásokat)

  • növekvő vagy szűkülő piac

(Azt sem árt megvizsgálni, hogy az adott piac ahova be akarunk lépni, éppen recesszióba süllyed vagy pedig növekedési pályán van)

  • kereslet

(A keresletet ugye a vásárlók generálják, ezért ahogy már fentebb említésre került az ö elvárásaiknak, igényeiknek megfelelő szolgáltatást kell létre hozni)

  • piaci árszínvonal

(A termék árainak megtervezésénél figyelembe kell venni hogy a piacon milyen árakon vannak jelen az általunk bevezetni kívánt termékek)

  • versenytársak

(A versenytársak figyelemmel követése mindig nagyon fontos. Az áraiktól kezdve az újításokon át minden, hogy versenyelőnyben legyünk.)

 • gazdasági stabilitás

(Vannak olyan körülmények, mint például a gazdasági helyzet, mely nem rajtunk múlik, nem tudjuk befolyásolni, azonban figyelemmel követése elengedhetetlen, ha sikeres vállalkozást akarunk működtetni.)

  • munkanélküliség aránya

(Ez azért fontos, mert ha olyan régióban akarunk vállalkozni ahol magas ez a szám, ott valószínűleg kisebb kereslet lesz, mint olyan helyen ahol többen dolgoznak.)

  • pénzügyi helyzet kiegyensúlyozottsága

(Ez esetben is arról van szó hogy olyan régióban könnyebb fizetőképes keresletet találni ahol a gazdaság megfelelően működik.)

  • versenytársak tervei

(Ahogy korábban is említettük a versenytársak figyelése minden szempontból nagyon fontos, ez estben az hogy megpróbáljuk kitalálni a következő lépésüket, terveiket.)

  • ágazat iránti igény a fogyasztói piacon

(Azt is nagyon fontos átgondolni, hogy aziránt az ágazat iránt van-e, vagy lesz-e igény a későbbiek során, hogy nem egy elavult és hanyatlóban lévő ágazatba szállunk-e be.)

 • politikai és jogi tényezők

(ez a két tényező is abszolút független tőlünk, azonban figyelemmel követése és betartása elengedhetetlen.)

  • jogszabályi változások hatása

(A jogállamban a jogszabályok ismerete és azok betartása elkerülhetetlen nem csak a magánszemélyek, hanem a cégek esetében is.)

  • pénzügyi támogatások hatása

(Sok lehetőségünk van arra, hogy a vállalkozásukat ne csak saját tőkéből fejlesszük, hanem különféle támogatások és fejlesztési programok segítségével.)

 • beruházások és pénzügyek

(Fontos és felelősségteljes döntéseket igényel hogy hogyan kezeljük a profitot. Abból mekkora részt veszünk ki, mekkora részét tartjuk áruban, illetve mekkorát forgatunk vissza beruházások formájában)

  • a vállalkozás mérete

(tisztába kell lennünk azzal, hogy a vállalkozásunk mérete mekkora a piacon, ugyanis ennek megfelelően kell az anyagi ráfordítások nagyságát meghatározni.)

  • szükséges árukészlet nagysága

(Ahogy már említésre került az árúkészlet esetében nagyon fontos a megfelelő mennyiség, időzítés, stb.)

  • hitelügyletek

(Fontos hogy csak olyan esetben vegyen fel hitelt a cég, ha olyan beruházásra költi ami megtéríti, működésre semmiképp)

  • készpénzforgalom
  • fizetési egyenlegek
 • szervezés és ellenőrzés

(Egy működő vállalkozásnál nagyon fontos tudni naprakészen a különböző információkat, a vállalkozásról. Ugyanis ha bizonyos információk hiányoznak a döntések során akkor lehet, hogy rossz döntéseket hozunk a cég szempontjából.)

  • készpénz és áruellátás folyamatos biztosítása

(Ha a vállalat előállít valamilyen terméket, elengedhetetlen, hogy mindig rendelkezésre álljanak a megfelelő mennyiségben, se több se kevesebb ne legyen. Fontos még hogy megfelelő készpénz álljon rendelkezésre az árúkészlet biztosítására és az egyéb felmerülő költségekre.)

  • teljeskörű, mindenre kiterjedő nyilvántartások

(A cégnek nagyon fontos különböző nyilvántartásokat vezetni, főleg akkor ha gyártó munkát végez, de leltár készítése a legtöbb esetben szükséges.)

  • forgalom alakulásának nyomon követése

(A forgalom követése is azért fontos hogy, az igényeknek megfelelően készítsünk, vásároljunk terméket. Ha túl sok van akkor megnőnek a raktározási költségek és a cég pénze is benne áll a termékekben, ha túl kevés akkor meg nem tudjuk kielégíteni a keresletet.)

  • árurendelések követése

(Ha gyártó munkát végzünk, akkor az alapanyagoknak percre pontosan kell megérkezniük a gyártó részre, mert ha valamelyik alapanyag elkésik vagy hamarabb érkezik gondokat okozhat a gyártás során. Ezért érdemes már akkor követni, amikor még úton van.)

  • alkalmazottak betanítása

(Nyilván nem szükséges hangsúlyozni, hogyha minőségi szolgáltatást akarunk nyújtani, akkor a munkát, munkafolyamatokat végző embereknek is minőségi munkát kell végezniük. Ezért nagyon fontos hogy a legalaposabban és szakszerűbben történje a betanításuk az adott munkára.)

  • törvényi rendelkezések betartása

(Fentebb említésre került hogy a törvények betartása egyértelmű kell hogy legyen, de nyilván hogy minél biztosabb legyen különböző szempontok szerint érdemes ellenőrizni azt.)


A vállalat tevékenységének véglegesítése
Ha ezeket a kritériumokat megvizsgáltuk és biztosak vagyunk abban hogy többnyire teljesülnek, akkor lehet véglegesíteni a vállalkozás tevékenységét.

Iparági vizsgálat (STEEP)
Ha megvan a végleges tevékenység ennek megfelelőn kell egy iparági vizsgálatot csinálni, az úgynevezett STE(E)P elemzést, melynek segítségével minden szempontot meg lehet vizsgálni ami szükséges a továbbiakban.

   

    

   Cégalapítás Magyarországon Információs portál
   A SIKERES VÁLLALKOZÁSOK ÁLLANDÓ PARTNERE

  • Email: info@konyvelesnet.hu
  • Telefonos időpont egyeztetés, érdeklődés: 30 466 5573